Imgage
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation LinksSkip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

आम्ही आपलेच ऋणी

  • श्री साईबाबा संस्थान (विश्वस्त व्यवस्था, शिरडी)
  • श्री सिद्धिविनायक मंदिर (प्रभादेवी, मुंबई)
  • श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ मठ (दादर, मुंबई)
  • श्री साईश्रद्धा मंदिर (लोअर परेल, मुंबई)
  • श्री गुरुस्थान ट्रस्ट (विलेपार्ल, मुंबई)
  • पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र शासन
  • मुंबई पोलिस आयुक्त (मुंबई)
  • वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक (ना.म.जोशी मार्ग पोलिस ठाणे)
  • जय भारत सेवा मंडळ (लोअर परेल, मुंबई)
  • श्रद्धा सबुरी ग्रामीण बीगर शेती-सह पतसंस्था (निमगांव, शिरडी)